UCS - jakość i doświadczenie

O firmie

Historia przetwórstwa warzyw i owoców w Dobużku sięga początków lat 90tych. W 1991 roku powstała Polsko – Austriacka firma „Krespol”, która wybudowała nowoczesną chłodnię i rok później rozpoczęła skup i przetwórstwo owoców i warzyw. Po kilku latach działalności w dzierżawę przejęła ją Brytyjska firma HJ UREN and Sons Ltd. (obecnie Uren Food Group Ltd.), a w listopadzie 1997 podpisała umowę zakupu.

W latach 2006-2007 zakład Uren Coldstores Sp. z o.o. został rozbudowany i zmodernizowany. Powstała nowa komora chłodnicza o pojemności 2 tyś. ton, zmodernizowano maszynownię chłodniczą i stację uzdatniania wody.

W lipcu 2019 roku Spółka Centrum Eksportu i Logistyki Klementynka S.A. zakupiła całościowy pakiet udziałów, i jest to początek działalności UCS Food Sp. z o.o. Najważniejszym celem Spółki jest osiągnięcie stuprocentowej satysfakcji naszych partnerów z realizacji zamówień. Dotyczy to jednakowo odbiorców, dostawców oraz pracowników.

wszystko o naszych produktach

produkty

Tereny wokół chłodni prowadzonej przez UCS Food Sp. z o.o. to zagłębie warzywne, stanowią one około 50% produkcji zakładu. Uprawia się tam głównie:

 • kalafior,
 • brokuł,
 • dynię,
 • cukinię,
 • paprykę i fasolę.

Pozostałe 50% upraw to owoce, w tym przede wszystkim:

 • wiśnie,
 • truskawki,
 • porzeczki i maliny.

Zaopatrujemy zarówno firmy na rynku polskim jak i zagranicznym. Eksportujemy do: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech.

W naszej ofercie znajdują się owoce i warzywa jednolite jak również miksy. Dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów i rynku, wymagają od nas ciągłego dostosowywania naszej oferty. Dopasowując się do potrzeb naszych klientów jesteśmy w stanie przygotować dla nich produkty spoza naszej stałej oferty.

najwyższa jakość usług

certyfikaty

Firma od wielu lat posiada wdrożone najwyższe procedury bezpieczeństwa żywności potwierdzane uznanymi na świecie certyfikatami.

certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat

INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW UCS Food Sp. z o.o.

dostawcy

W Grupie Klementynka dążymy do wprowadzenia jednolitych standardów dla naszych dostawców w każdym prowadzonym przez nas zakładzie produkcyjnym.

Jako jedna z nielicznych firm, nie posiadamy określonej minimalnej ilości dostawy. Każdy dostawca, który przywiezie do nas swoje produkty będzie zarejestrowany jako nasz partner.

Dostawcą może być:

 • producent rolny,
 • grupa producencka,
 • firmy prowadzące skupy owoców i warzyw.

Dla naszych nowych dostawców – producentów rolnych – prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego oraz służymy bezpłatnym doradztwem agrotechnicznym.

Surowiec przyjmowany jest od producentów, którzy zajmują się uprawą m.in. kalafiora, brokułu, dyni, cukini, papryki, fasoli, wiśni, truskawki, porzeczki, maliny. Przyjęcie dostaw składa się z oceny wstępnej surowca w opakowaniach. Po zaakceptowaniu obustronnych warunków przyjęcia dostawy. Przyjmujący wystawia dokument PZ. Na jej podstawie później wystawiana jest faktura.

Każda dostarczona partia surowca oceniana jest pod względem cech dyskwalifikujących. Obejmuje ona ocenę stanu środka transportu i stanu opakowań, a także wstępną organoleptyczną ocenę jakości surowca (przed rozładunkiem).

Cechy dyskwalifikujące są uzależnione od rodzaju skupowanego surowca. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • nieakceptowalne warunki sanitarne transportu,
 • zły stan opakowań,
 • obcy, nietypowy zapach,
 • nietypowy smak,
 • szkodniki, larwy szkodników,
 • ciała obce (drewno, plastik, metal, smary itd.),
 • przemarznięcia i/lub zaparzenia,
 • surowiec nasiąknięty wodą,
 • zafermentowanie,
 • obite owoce,
 • oznaki pleśni.

Wystąpienie którejś z powyższych cech dyskwalifikujących, powoduje automatyczną odmowę przyjęcia dostawy.

Po wstępnej ocenie surowca, wykonuje się ocenę właściwą na podstawie próbek pobranych losowo z różnych miejsc partii. Ocena opiera się na zasadzie domniemania, że partia odpowiada próbkom. Wykonuje się odpowiednie analizy dla pobranych próbek na zgodność z wymaganiami zakładowej specyfikacji. Cechy podlegające ocenie są uzależnione od rodzaju skupowanego surowca. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • jednolitość surowca,
 • czy surowiec spełnia wymagania minimalne,
 • wielkość surowca,
 • określenie klasy jakości,
 • szczegółowe sprawdzenie surowca pod względem kryteriów dyskwalifikacyjnych,
 • przeprowadzenie testów specjalistycznymi urządzeniami.

Analizy wykonywane są na próbie o masie około 1000g, a ich wyniki wpisywane są do protokołu oceny jakości. Jeżeli analiza wykaże niezadowalającą jakość surowca dostawca zostaje powiadomiony o nie przyjęciu surowca lub przyjęciu do innej kategorii jakościowej.